Fysiotherapie voor bedrijven

Bedrijven

Voor een bedrijf zijn medewerkers een kostbaar bezit, maar wanneer de medewerkers niet optimaal functioneren door fysieke klachten kan dat leiden tot ziekteverzuim of productieverlies. Om uw medewerkers fysiek fit te houden, biedt Fysiotherapie Centrum “de Tol” fysiotherapie voor bedrijven. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld onderzoek op de werkplek uitvoeren om te kijken of de medewerkers ergonomisch werken en geven hier advies over.

Voordelen samenwerking

  • We bieden een spreekuur fysiotherapie op het bedrijf aan.
  •  Uw medewerkers hebben binnen 24 uur, op een werkdag, een afspraak bij de fysiotherapeut.
  • We bieden trainingen ter preventie van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat aan, bijvoorbeeld tiltraining, zithouding of rugtraining.
  • Presentatie of advies over gezondheidsklachten, zoals arbeids-rustverhouding, belasting-belastbaarheid of gezond oud worden binnen een bedrijf.
  • (Individuele) begeleiding en coaching ter bevordering van een actievere leefstijl.

Wat is bedrijfsfysiotherapie?

Bedrijfsfysiotherapie heeft alles te maken met lichamelijke klachten die ontstaan zijn als gevolg van het werk of lichamelijke klachten waardoor het werk niet pijnvrij of volledig kan worden uitgevoerd. De bedrijfsfysiotherapeut helpt u hierbij, brengt de problematiek in kaart. Daarnaast werkt de bedrijfsfysiotherapeut ook preventief. Te denken valt dan aan:

  • een werkplekonderzoek en het aanpassen van de werkplek om de kans op klachten zo klein mogelijk te maken.
  • presentaties m.b.t voorlichting over bijvoorbeeld juiste werkhoudingen horen tot de bedrijfsfysiotherapie. 
medische-trainingstherapie-sportfysiotherapie-sport-fysioterhapie-De-Tol-Goes-Fysiobehandeling-behandeling-sportief-beweging

Re-intergratie

De bedrijfsfysiotherapeut zet zich in voor de gezondheid van organisaties en medewerkers. De bedrijfsfysiotherapeut werkt aan het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkplek, verminderen en herstellen bij aandoeningen van het bewegingssysteem en ondersteunt waar nodig bij de re-integratie van (langdurig) zieke werknemers. Via een geïntegreerde aanpak wordt er gewerkt aan een gezonde werkomgeving.

 

De bedrijfsfysiotherapeut richt zich op het voorkomen van aandoeningen aan het bewegingssysteem door:

  • in de ontwerpfase van nieuwe werkplekken en in de herontwerpfase van bestaande werkplekken, bijvoorbeeld naar aanleiding van een (periodiek) onderzoek of inventarisatie, maatregelen te treffen.
  • Past arbeidssituaties aan door voorlichting, instructie en training van individuele werknemers en groepen met als doel verminderen of doen herstellen bij aandoeningen aan het bewegingssysteem.