Eerstelijns revalidatie na Covid-19

Corona gerelateerde problemen? Wij kunnen helpen.

Fysiotherapie Centrum “de Tol” biedt een gespecialiseerd traject aan voor mensen die herstellende zijn van het coronavirus. Het traject is zowel gericht op mensen die thuis in quarantaine hebben gezeten als op mensen die uit het ziekenhuis of zelfs van de intensive care komen.
Het is van belang tijdig te starten met de revalidatie en te werken aan actief herstel. De fysiotherapeut kan je helpen om te gaan met de gevolgen van het coronavirus.

Onze praktijk heeft longfysiotherapeuten in dienst die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van mensen met longklachten. Kevin van Kershaver  heeft zich gespecialiseerd in de begeleiding van mensen na het coronavirus en is aangesloten bij het Chronisch Zorgnet.
Goed om te weten dat deze zorg in de meeste gevallen vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Neem gerust contact op, dan bekijken we of u hiervoor in aanmerking komt.

sportfysiotherapie-sport-fysiotherapie-fysio-Goes-Beveland-Sporten-Behandeling-begleiding-persoonijk-Tolhoek-Centrum-de-Tol
chronische-pijnproblematiek-medische-trainingstherapie-sportfysiotherapie-Fysiotherapie-Centrum-De-Tol-Goes-bewegen-Behandeling-sporten-begelieding-blessure-pijn-klachten

Gevolgen Covid-19

Door de schade aan de luchtwegen ontstaat er littekenweefsel. Op deze plaatsen vermindert de elasticiteit van het longweefsel, waardoor de zuurstofuitwisseling niet meer plaats kan vinden zoals dat zou moeten. Als er veel littekenweefsel ontstaat, kan dat bijvoorbeeld leiden tot een verminderd uithoudingsvermogen.

  • Verminderde longcapaciteit
  • Vermoeidheid
  • Verminderde spierkracht
  • Verminderd uithoudingsvermogen
  • Zwakte ademhalingspieren
  • Emotionele en psychische klachten, posttraumatisch stresssyndroom
  • Problemen bij uitvoeren van algemene dagelijkse handelingen (ADL)
  • Problemen bij uitvoeren van werk/ arbeid

Bij patiënten die ernstig ziek zijn geweest en/of (langdurig) opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis, bestaat de kans op (ernstige) beperkingen in het fysiek,
emotioneel, cognitief en/of sociaal functioneren. Fysiotherapie kan bij de revalidatie van deze patiënten een belangrijke rol spelen en richt zich primair op beperkingen in het fysiek functioneren. Tevens is het belangrijk dat de fysiotherapeut zich bewust is van andere beperkingen die de patiënt kan ervaren en deze signaleert, en hierover intra- en/of interdisciplinaire afstemming zoekt.

Vooral patiënten die op de intensive care moeten worden beademd, hebben risico op blijvende schade aan het longweefsel. 
Veel ic-overlevenden ervaren fysieke, cognitieve en psychische problemen na ontslag van de IC, ook wel PICS genoemd.

Rol van de Fysiotherapeut

De fysiotherapeut kan een belangrijke rol spelen in het herstel van patiënten met COVID-19 die blijvende beperkingen ondervinden in het bewegend functioneren.
Dit betreft specifiek patiënten die een verlaagde fysieke capaciteit en/of verlaagde fysieke activiteit ervaren.
Patiënten die ernstig ziek zijn geweest, kunnen laag belastbaar zijn. Zij hebben tijd nodig om te herstellen van de ziekte en de aan COVID-19 gerelateerde beperkingen die zij (kunnen) ondervinden. Belangrijk om tijdig te starten met fysiotherapie.

Tevens is de schade die COVID-19 op de korte en langere termijn veroorzaakt aan organen en het verdere beloop van herstel bij deze patiënten nog onduidelijk.
Het thans gesignaleerde risico op (irreversibele) schade aan organen, zoals long-/hartschade, restrictief longbeeld, myocarditis, cardiomyopathie en/of
polyneuropathie, is nog onduidelijk.
Monitoring op zowel korte als de langere termijn is dan ook van belang.

fysiotherapie-voor-bedrijvenons-team-samen-fysio-de-tol-tolhoek-fysiotherapiecentrum-fysioterhapie-in-goes-beveland-centrum-behandelingen