Etalagebenen (Perifeer Arterieel vaatlijden)

Wat zijn Etalagebenen?

Etalagebenen wordt ook wel Claudicatio Intermittens genoemd. Het is een aandoening van het vaat- en/of zenuwstelsel. Men ervaart na een activiteit waarbij de benen belast worden, zoals wandelen of rennen, een pijnlijk en vermoeid gevoel in de (onder)benen. Deze pijn wordt op den duur zo hevig dat men de activiteit moet staken. Deze aandoening wordt etalagebenen genoemd, omdat mensen met deze aandoening zogenaamd geregeld even stil gaan staan voor een etalage van een winkel, omdat ze op dat moment niet meer verder kunnen lopen.

Wat zijn de oorzaken van etalagebenen?

Er zijn drie verschillende vormen van etalagebenen: veneuze, arteriële en neurogene etalage benen. Venen is een ander woord voor aders, arteriën is een ander woord voor slagaders en neurogeen betekent dat het betrekking heeft op het zenuwstelsel. De arteriële vorm komt het meeste voor. Daarbij ligt de oorzaak in de slagaders die naar het been toe lopen. Deze zijn vernauwd waardoor het been (tijdens inspanning) niet van voldoende zuurstofrijk bloed kan worden voorzien. Er ontstaat een zuurstoftekort in de spieren waardoor de pijnklachten en het vermoeide gevoel optreden.

Bij de neurogene vorm (ook wel lumbale kanaalstenose genoemd) is de oorzaak een vernauwd wervelkanaal in de rug waardoor er zenuwbeknelling optreedt. De veneuze vorm ontstaat ten gevolge van een bloedpropje in de aders van de benen. De afvoer van vocht en afvalstoffen in het bloed is dan niet optimaal wat klachten kan geven.

Wat zijn de tekens & symptomen?

Bij arteriële etalagebenen ervaart men na een (korte) inspanning van de benen, zoals wandelen, al een pijnlijk en vermoeid gevoel in de benen. Wanneer met doorloopt, wordt de pijn heviger en uiteindelijk zo hevig dat men de activiteit moet onderbreken. Bij de veneuze vorm treedt er een pijnlijk, gespannen gevoel in de benen op tijdens het lopen. Bij zowel veneuze als arteriële etalagebenen verdwijnt de pijn direct wanneer men stilstaat.

Bij de neurogene Claudicatio Intermittens is dit niet het geval. Hierbij duurt het enkele minuten voordat de pijn of het vermoeide gevoel wegtrekt. Ook kan men hierbij tintelingen en krachtsverlies in de benen ervaren. De pijn wordt erger bij het strekken van de rug en minder erg bij vooroverbuigen of zitten.

chronische-pijnproblematiek-fysiotherapie-Centrum-De-Tol-Goes-Behandeling-belastbaarheid-beweegbaarheid-fit-worden-hulp-persoonlijk

Wat is de behandeling?

Looptraining en het veranderen van leefstijl zijn twee belangrijke onderdelen van de behandeling bij veneuze en arteriële claudicatio. Door looptraining verbeterd de algehele conditie en wordt de bloedtoevoer naar de benen bevorderd. Dit laatste komt doordat men meer bloedvaatjes gaat aanmaken in de benen. Tijdens de looptraining is het ook belangrijk om voldoende rustmomenten in te bouwen om de aanvoer van zuurstofrijk bloed te bevorderen.

Bij neurogene claudicatio is in een beginnend stadium houdingstherapie zinvol om de klachten te verminderen. Naarmate het wervelkanaal nauwer wordt en de klachten toenemen, kan een operatie zinvol zijn. Hierbij wordt er meer ruimte gecreëerd in het wervelkanaal. De fysiotherapeut kan u na de operatie helpen om te revalideren.